ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Gọi diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 3 1 1 xcyx − − − và hai trục tọa độ là S tính S

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x 3 – 1 và tiếp tuyến của đồ thị này tại điểm (-1; -2)

A.  S = 4 27

B.  S = 4 17

C.  S = 17 4

D.  S = 27 4

Các câu hỏi tương tự

Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x 3 – 1  và tiếp tuyến của đồ thị này tại điểm – 1 ; – 2  

A.  S = 4 27

B. S = 4 17

C. S = 17 4

D. S = 27 4

Cho hàm số y = f x = a x 3 + b x 2 + c x + d   a , b , c ∈ ℝ , a ≠ 0  có đồ thị (C). Biết rằng đồ thị (C) tiếp xúc với đường thẳng y = 4 tại điểm có hoành độ âm và đồ thị của hàm số y = f ‘(x) cho bởi hình vẽ dưới đây.

Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và trục hoành.

A. S = 9

B.  S = 5 4

C.  S = 21 4

D.  S = 27 4

 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số y = x 2 − 4 x + 3 P  và các tiếp tuyến kẻ từ điểm A 3 2 ; − 3  đến đồ thị P . Giá trị của S  bằng

A. 9 .

B. 9 8 .

C. 9 4 .

D. 9 2 .

Cho đồ thị hàm số y=f(x) đi qua gốc tọa độ O, ngoài ra còn cắt trục Ox tại các điểm có hoành độ lần lượt bằng ‒3 và 4 như hình bên. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và trục Ox.

A. S = ∫ − 3 4 f x d x

B. S = ∫ − 3 0 f x d x + ∫ 0 4 f x d x

C. S = ∫ − 3 0 f x d x + ∫ 4 0 f x d x

D. S = ∫ 0 – 3 f x d x + ∫ 0 4 f x d x

Cho đồ thị hàm số y = f x  đi qua gốc tọa độ O, ngoài ra còn cắt trục Ox tại các điểm có hoành độ lần lượt bằng ‒3 và 4 như hình bên. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và trục Ox.

A. S = ∫ − 3 4 f x d x

B. S = ∫ − 3 0 f x d x + ∫ 0 4 f x d x

C. S = ∫ − 3 0 f x d x + ∫ 4 0 f x d x

D. S = ∫ 0 − 3 f x d x + ∫ 0 4 f x d x

Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x 3 – 4 x , trục hoành và hai đường thẳng x= -2, x=4 là

A. S =44

B. S =8.

C. S =22

D. S=36

Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) của hàm số y = x 4 + x 2 , trục hoành, trục tung và đường thẳng x = 1 . Biết S = a 5 + b ,   a , b ∈ ℚ . Tính a + b     

A.  a + b = – 1

B.  a + b = 1 2

C. a + b = 1 3

 D. a + b = 13 3  

Đặt (S) là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số y = 4 – x 2 , trục hoành và đường thẳng x = – 2 ,   x = m – 2 < m < 2 . Tìm giá trị của tham số m để  S = 25 3

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số: y = 3 x 2 ;   y = 2 x + 5 ;   x = – 1 ;   x = 2

A.  S = 256 27

B. S = 269 27

C. S = 9

D. S = 27

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (y = (x^3) ), trục hoành và hai đường thẳng (x = 1; , ,x = 3 )?

Câu 52351 Nhận biết

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (y = {x^3}), trục hoành và hai đường thẳng (x = 1;,,x = 3)?

Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (y = fleft( x right)), trục Oy, đường thẳng (x = a;x = b) là (S = intlimits_a^b {left| {fleft( x right)} right|dx} ).

Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng — Xem chi tiết

đã hỏi trong Lớp 12 Toán học

· 02:07 22/03/2021

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y=x+1x-2 và các trục tọa độ bằng

A. 3ln52-1B. 2ln32-1C. 5ln32-1D. 3ln32-1

Câu hỏi hot cùng chủ đề

 • Cách chuyển từ sin sang cos ạ ?

  Trả lời (30) Xem đáp án »

 • Cho hàm số y=ax3+bx2+cx+d có đồ thị như hình vẽ. Tìm mệnh đề đúng

  A. a<0, b>0, c>0, d<0

  B. a<0, b<0, c>0, d<0

  C. a>0, b>0, c>0, d<0

  D. a<0, b>0, c<0, d<0

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 03 – 2k5 Lý thầy Sĩ

Toán

ÔN TẬP HỌC KÌ 2 ĐỀ MINH HỌA SỐ 2 – 2k5 – Livestream HÓA cô THU

Hóa học

CHỮA ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 THPT NHÂN CHÍNH HN – 2K6 TOÁN THẦY THẾ ANH

Toán

ÔN THI VÀO 10 – CHỮA ĐỀ CHỌN LỌC 01 – 2k7 – Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

CHỮA ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ II – 2K5 – Livestream HÓA cô HUYỀN

Hóa học

Xem thêm …

ADVERTISEMENT

Xem Thêm

Next Post

Discussion about this post

Bài Viết Mới

ADVERTISEMENT