ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có ý nghĩa quan trọng nào sau đây

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

– Đáp án B loại vì chế độ phong kiến ở Trung Quốc đã bị lật đổ bởi cách mạng Tân Hợi năm 1911.

– Đáp án C, D loại vì cuộc cách mạng Trung Quốc năm 1949 là cuộc cách mạng mang tính dân tộc dân chủ nhưng không mang tính nhân dân vì đây là cuộc nội chiến giữa hai bên là Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 38

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 16 SGK Lịch sử 9

Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 16 để trả lời.

– Ngày 1/10/1949, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời mang ý nghĩa vô cùng to lớn:

– Kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ phong kiến.

– Đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỷ nguyên mới: kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

– Hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á.

– Cỗ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, đặc biệt là Đông Nam Á.

19/10/2021 314

Câu hỏi Đáp án và lời giải

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) có ý nghĩa:- Kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và xóa bỏ tàn dư của chế độ phong kiến, đưa đất nước Trung Quốc bước vào kỉ nguyên mới, kỉ nguyên độc lập, tự do.- Với sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Âu sang châu Á.

– Có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949) có ý nghĩa quan trọng nào sau đây?

A.

Đưa Trung Quốc trở thành một nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở châu Á.

B.

Lật đổ chế độ phong kiến và đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do.

C.

Đánh dấu cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở Trung Quốc hoàn thành triệt để.

D.

Hoàn thành xong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân sau nhiều thập kỉ.

Cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946-1949) diễn ra giữa các lực lượng nào?

Ngày 1-10-1949 ở Trung Quốc đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

Trọng tâm của đường lối cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978 là gì?

Năm 1999, Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với vùng lãnh thổ nào?

“Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc” được hiểu là gì?

Những quốc gia và vùng lãnh thổ nào được mệnh danh là “Con rồng châu Á”?

ADVERTISEMENT

Xem Thêm

Next Post

Discussion about this post

Bài Viết Mới

ADVERTISEMENT